بخش تیم ما

با تیم ما بیشتر آشنا شوید!


مشتریان

داتیک از سال ۱۳۸۷ به همکاری با Vivaldi Partners پرداخته که از شرکت های مطرح در حوزه های استراتژی، بازاریابی، برندسازی و نوآوری است و در نتیجه ی این همکاری، ارایه ی خدمات مشاوره ی مدیریت برند و استراتژی در سطح استانداردهای بازارهای بین المللی برای داتیک فراهم شده است.

مشتریان

شرکت InnovationWins از جمله شرکت‌های همکار در زمینه‌ی خدمات مشاوره‌ی مدیریت و برند در هلند است که از سال ۱۳۹۳ زمینه‌ساز ارایه‌ی خدمات این شرکت در اتحادیه‌ی اروپا بوده است.

Back to Top